transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parental perception of health-related quality of life in children and adolescents with short stature: literature review and introduction of the parent-reported QoLISSY instrument.

Författare och institution:
Julia Quitmann (-); Anja Rohenkohl (-); Monika Bullinger (-); John Chaplin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Michael Herdman (-); Dolores Sanz (-); Emmanuelle Mimoun (-); Eva Feigerlova (-); Kendra Debusk (-); Michael Power (-); Hartmut Wollmann (-); Andreas Pleil (-)
Publicerad i:
Pediatric endocrinology reviews : PER, 11 ( 2 ) s. 147-60
ISSN:
1565-4753
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Health-related quality of life (HrQoL) of the child diagnosed with short stature is an important outcome to be assessed both from the patient as well as from the parental perspective. The objective of this study was to review the literature on parent-reported HrQoL and to subsequently develop and psychometrically test the parent-reported version of the Quality of Life in Short Stature Youth (QoLISSY) instrument for use in clinical and epidemiologic research.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adolescent, Body Height, physiology, Child, Child, Preschool, Dwarfism, psychology, Growth Disorders, psychology, Health Status, Humans, Parent-Child Relations, Parents, psychology, Perception, Psychometrics, methods, Quality of Life, Questionnaires
Postens nummer:
196671
Posten skapad:
2014-04-14 10:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007