transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Organizational Innovation Turn Towards Big Data?- The 4A Matrix, Mapping how Actors, Actants, and Audiences Shape Media Activities

Författare och institution:
Oscar Westlund (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Seth C. Lewis (-)
Publicerad i:
Paper presented at the 11th World Media Economics and Management Conference, Rio de Janeiro, May 12-16, 2014.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
www.oscarwestlund.com
Postens nummer:
196659
Posten skapad:
2014-04-14 01:19
Posten ändrad:
2014-12-17 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007