transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ansvar i profession och praktik

Författare och institution:
Marie Grice (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Robert Sjöberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
K. Rönnerman & P. Erlandson (Red.). Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik, s. 24-32
ISBN:
978-91-981430-0-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
Professionellt ansvar, läraryrket, yrkesspråk
Postens nummer:
196656
Posten skapad:
2014-04-14 01:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007