transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Innocent children, western agents? Children and war in ’African’ literature

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
NORLIT 2013. Literature and Terror: Violence, Politics, Aesthetics - Trondheim 22-24 Augusti 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Förlag:
Conference proceedings, NORLIT 2013
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
african literature, children, war, violence, agency
Postens nummer:
196637
Posten skapad:
2014-04-11 15:46
Posten ändrad:
2014-05-19 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007