transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan migranten tale? Kan vi tale om migranten?

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Kritik, 210
ISSN:
0454-5354
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Migrantstudier, postkolonialitet, Yahya Hassan, Danmark, Sverige
Postens nummer:
196636
Posten skapad:
2014-04-11 15:40
Posten ändrad:
2014-08-01 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007