transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturarvsbruk: för vem, av vem?

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för globala studier & Museion & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
REFORM Glasriket,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Kulturarv, framtid, makt, genus, postkolonial
Postens nummer:
196632
Posten skapad:
2014-04-11 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007