transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från mekanistisk till organisk samverkan mellan blåljusorganisationer

Författare och institution:
Johan Berlin (-); Eric Carlström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Axelsson, Runo & Bihari Axelsson, Susanna (red.). Om samverkan: för utveckling av hälsa och välfärd, s. 237-254
ISBN:
9789144085227
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
196620
Posten skapad:
2014-04-11 14:00
Posten ändrad:
2014-06-25 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007