transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förutsättningar för omställning till personcentrerad vård - ledarskap, medarbetarskap och organisation

Författare och institution:
Axel Wolf (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Eric Carlström (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Inger Ekman (red.). Personcentrering inom hälso- och sjukvård : från filosofi till praktik, s. 113-126
ISBN:
978-91-47-11405-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
196619
Posten skapad:
2014-04-11 13:56
Posten ändrad:
2014-06-13 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007