transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Living with a hidden handicap - a qualitative study of coping strategies in chronic epilepsi.

Författare och institution:
Caisa Hofgren (Institutionen för klinisk neurovetenskap); John Chaplin (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Eva Norlin-Bagge (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för rehabiliteringsmedicin); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Kristina Malmgren (Institutionen för klinisk neurovetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Göteborg psychological reports, ISSN 0301-0996; nr 8
Antal sidor:
16
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
196602
Posten skapad:
2014-04-11 10:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007