transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Law, Resistance and Transformation: Social Movements and Legal Strategies in the Indian Narmada Struggle

Författare och institution:
Håkan Gustafsson (Juridiska institutionen); Stellan Vinthagen (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning); Patrik Oskarsson (Institutionen för globala studier)
ISBN:
9789172673526
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Lund Studies in Sociology of Law
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Allmän rättslära
Postens nummer:
196597
Posten skapad:
2014-04-11 10:00
Posten ändrad:
2014-08-12 11:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007