transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exclusive quality – Why exclusive distribution may benefit the TV-viewers

Författare och institution:
Johan Stennek (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Information Economics and Policy, 26 s. 42-57
ISSN:
0167-6245
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Nyckelord:
Pay-TV; Exclusive contracts, Quality, Bargaining, Advertising, Investment, Two-sided market
Postens nummer:
196582
Posten skapad:
2014-04-10 17:32
Posten ändrad:
2014-05-13 14:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007