transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konstruktioner af leg og laering

Författare och institution:
Maelis Karlsson Lohmander (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Laering i daginstitutioner - et erobringsforsög, s. 127-143
ISBN:
978-87-7281-955-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Dafalo
Förlagsort:
Frederikshavn
Publiceringsår:
2014
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
lek och lärande, förskola
Postens nummer:
196580
Posten skapad:
2014-04-10 17:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007