transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Culture and value creation : an economic analysis of Vara Concert Hall and the Nordic Watercolour Museum

Författare och institution:
John Armbrecht (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Tommy Andersson (Centrum för turism & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective / edited by Lisbeth Lindeberg and Lars Lindkvist, s. 213-231
ISBN:
978-0-415-63837-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Rontledge
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
value, culture, cost benefit analysis
Postens nummer:
196535
Posten skapad:
2014-04-10 11:28
Posten ändrad:
2014-05-20 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007