transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dental fear: A nnew treatment

Författare och institution:
Olav Bjercke (-); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Alf Öhman (-)
Publicerad i:
Rapport från Avdelningen för Oral Diagnostik, Odontologiska kliniken, Göteborgs unniversitet, 2 ( 2 ) s. 1-11
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1979
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
196461
Posten skapad:
2014-04-09 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007