transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A method to test muscle tension and awareness

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Reports from the Department of Applied Psychology, University of Göteborg, Sweden, 2 ( 16 ) s. 1-8
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1977
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
196454
Posten skapad:
2014-04-09 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007