transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individual climate obligations and non-subsistence emissions

Författare och institution:
Göran Duus-Otterström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Ethics, Policy & Environment, 17 ( 1 ) s. 27-30
ISSN:
2155-0085
E-ISSN:
2155-0093
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
196430
Posten skapad:
2014-04-08 16:15
Posten ändrad:
2014-04-25 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007