transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjukdom, helande och bot bland svensksomalier

Författare och institution:
Johan Wedel (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Helig hälsa: Helandemetoder i det mångreligiösa Sverige, s. 21-38
ISBN:
978-91-75-04267-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Dialogos
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
196411
Posten skapad:
2014-04-08 13:24
Posten ändrad:
2016-05-09 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007