transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phonetic analysis of the Nakijin accent

Nakijin hougen akusentono onsei bunseki

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Ryukyu no Hougen, 38 s. 51-68
ISSN:
1349-4090
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
japanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Nakijin, Ryukyuan, accent, phonetic analysis
Ytterligare information:
Ryukyu no Hougen is the oldest journal specialized for dialects of Ryukyuan. It has been published annually since 1975.
Postens nummer:
196380
Posten skapad:
2014-04-07 21:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007