transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Class and political protest: Analysing the role of social class in European anti-austerity demonstrations

Författare och institution:
Magnus Wennerhag (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Anders Hylmö (-)
Publicerad i:
Sociologidagarna, 13–15 mars 2014, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
class, social movements, protests, anti-austerity
Postens nummer:
196371
Posten skapad:
2014-04-07 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007