transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Strategic use of evidence during investigative interviews: The state of the science

Författare och institution:
Maria Hartwig (-); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Timothy Luke (-)
Publicerad i:
Credibility Assessment: Scientific research and applications, s. 3-31
ISBN:
978-01-23-94433-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier/ Academic press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
In this chapter we preent an overview of the resarch conducted on the so-called Strategic Use of Evidence Technique (SUE). We outline the theoretical backdrop of the technique and provide the first meta-analytic measures of the SUE- technique.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Strategic Use of Evidence, Interviewing, Deception
Postens nummer:
196310
Posten skapad:
2014-04-06 12:51
Posten ändrad:
2016-05-04 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007