transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Models of human disease: Differentiation between etiological and maintenance factors

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Elliot N Gale (-); Sverker Jern (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Göteborg Psychological Reports, 24 ( 4 ) s. 1-12
ISSN:
0301-0996
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
196280
Posten skapad:
2014-04-04 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007