transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metatheory of psychosomatic research

Författare och institution:
Sverker Jern (-); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Göteborg Psychological Reports, 20 ( 4 ) s. 1-19
ISSN:
0301-0996
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
196268
Posten skapad:
2014-04-04 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007