transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Frequent MYC coamplification and DNA hypomethylation of multiple genes on 8q in 8p11-p12-amplified breast carcinomas

Författare och institution:
Toshima Z Parris (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Anikó Kovács (-); Shahin Hajizadeh (-); Szilard Nemes (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); May Semaan (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Max Levin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Per Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
Oncogenesis, 3 s. e95
E-ISSN:
2157-9024
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Genetic and epigenetic (DNA methylation, histone modifications, microRNA expression) crosstalk promotes inactivation of tumor suppressor genes or activation of oncogenes by gene loss/hypermethylation or duplications/hypomethylation, respectively. The 8p11-p12 chromosomal region is a hotspot for genomic aberrations (chromosomal rearrangements, amplifications and deletions) in several cancer forms, including breast carcinoma where amplification has been associated with increased proliferation rates and reduced patient survival. Here, an integrative genomics screen (DNA copy number, transcriptional and DNA methylation profiling) performed in 229 primary invasive breast carcinomas identified substantial coamplification of the 8p11-p12 genomic region and the MYC oncogene (8q24.21), as well as aberrant methylation and transcriptional patterns for several genes spanning the 8q12.1-q24.22 genomic region (ENPP2, FABP5, IMPAD1, NDRG1, PLEKHF2, RRM2B, SQLE, TAF2, TATDN1, TRPS1, VPS13B). Taken together, our findings suggest that MYC activity and aberrant DNA methylation may also have a pivotal role in the aggressive tumor phenotype frequently observed in breast carcinomas harboring 8p11-p12 regional amplification.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
breast cancer, DNA amplification, DNA methylation, 8p11-p12, MYC
Postens nummer:
196263
Posten skapad:
2014-04-04 11:03
Posten ändrad:
2015-03-06 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007