transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elderly women´s way of relating to assistive devices.

Författare och institution:
Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för samhällsmedicin); Ulla Sonn (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
Gerontechnology, Third International Conference. Book of abstract. 10-13 October, 1999. Technische Universität, Munchen,Germany. (Oral presentation) ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Postens nummer:
196229
Posten skapad:
2014-04-03 20:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007