transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Health promoting and preventive programmes for elderly persons from ethnic minority groups: a systematic literature review

Författare och institution:
Johansson Qarin (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Advances in health care sciences Huddinge. 2011. (poster presentation),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Postens nummer:
196227
Posten skapad:
2014-04-03 20:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007