transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Meaningful engagement in every day life at 99 years of age.”

Författare och institution:
Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för samhällsmedicin); Ulla Sonn (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik & Institutionen för arbetsterapi och fysioterapi)
Publicerad i:
13th World Congress of Occupational Therapists. Book of abstract. 23-28 june, 2002. Stockholm. (Oral presentation),
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
Postens nummer:
196211
Posten skapad:
2014-04-03 19:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007