transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Privatizing the care for elderly: public and private home care services in the West Gothenburg Region, 2013

Författare och institution:
Iwona Sobis (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Przeglad Socjologiczny, 62 ( 2 ) s. 151
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
196136
Posten skapad:
2014-04-02 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007