transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CSF Presenilin-1 complexes are increased in Alzheimer's disease.

Författare och institution:
María-Salud García-Ayllón (-); María-Letizia Campanari (-); Gunnar Brinkmalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Alberto Rábano (-); Jordi Alom (-); Carlos A Saura (-); Niels Andreasen (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Javier Sáez-Valero (-)
Publicerad i:
Acta neuropathologica communications, 1 ( 1 ) s. 46
ISSN:
2051-5960
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Presenilin-1 (PS1) is the active component of the amyloid precursor protein cleaving γ-secretase complex. PS1 protein is a transmembrane protein containing multiple hydrophobic regions which presence in cerebrospinal fluid (CSF) has not been measured to date. This study assesses whether PS1 and other components of the γ-secretase complex are present in CSF.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
196043
Posten skapad:
2014-04-01 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007