transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Image of Images as an Aid to Improve Learning. An Eye-tracking Experiment Studying the Effect of Contrasts in Computer-based Learning Material

Författare och institution:
Mona Holmqvist Olander (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Eva Wennås Brante (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Marcus Nyström (-)
Publicerad i:
SciTePress - Science and Technology Publications, 2014 s. 306-316
ISBN:
978-989-758-021-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
Multi-modality, eye-tracking, dyslexia
Postens nummer:
196027
Posten skapad:
2014-03-31 22:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007