transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cytotoxic Quinones from the roots of Aloe dawei

Författare och institution:
Negera Abdissa (-); Martha Induli (-); Paul A. Fitzpatrick (Sahlgrenska Cancer Center); John Patrick Alao (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Per Sunnerhagen (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Göran Landberg (Sahlgrenska Cancer Center); Abiy Yenesew (-); Mate Erdelyi (Institutionen för kemi och molekylärbiologi & Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet)
Publicerad i:
Molecules, 19 ( 3 ) s. 3264-3273
ISSN:
1420-3049
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Seven naphthoquinones and nine anthraquinones were isolated from the roots of Aloe dawei by chromatographic separation. The purified metabolites were identified by NMR and MS analyses. Out of the sixteen quinones, 6-hydroxy-3,5-dimethoxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone is a new compound. Two of the isolates, 5,8-dihydroxy-3-methoxy-2-methylnaphthalene-1,4-dione and 1-hydroxy-8-methoxy-3-methylanthraquinone showed high cytotoxic activity (IC50 1.15 and 4.85 µM) on MCF-7 breast cancer cells, whereas the others showed moderate to low cytotoxic activity against MDA-MB-231 (ER Negative) and MCF-7 (ER Positive) cancer cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Farmakognosi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Läkemedelskemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Läkemedelskemi ->
Farmaceutisk kemi
Nyckelord:
Aloe dawei; Asphodelaceae; naphthoquinone; anthraquinone; 6-hydroxy-3,5-dimethoxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone; cytotoxicity; MCF-7
Postens nummer:
196024
Posten skapad:
2014-03-31 18:19
Posten ändrad:
2016-08-23 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007