transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of Age in Jury Selection and Trial Outcomes

Författare och institution:
Shamena Anwar (-); Patrick Bayer (-); Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
The Journal of law & economics, 57 ( 4 )
ISSN:
0022-2186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195949
Posten skapad:
2014-03-31 11:40
Posten ändrad:
2015-05-13 12:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007