transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Impact of Education on Crime: International Evidence

Författare och institution:
Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Lance Lochner (-)
Publicerad i:
CESifo DICE Report - Journal for Institutional Comparisons,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195947
Posten skapad:
2014-03-31 11:34
Posten ändrad:
2014-05-07 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007