transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Juvenile Jails: A Path to the Straight and Narrow or Hardened Criminality?

Författare och institution:
Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
The Journal of law & economics, 52 ( 4 ) s. 779-809
ISSN:
0022-2186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195941
Posten skapad:
2014-03-31 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007