transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Building Criminal Capital Behind Bars: Peer Effects in Juvenile Corrections

Författare och institution:
Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Patrick Bayer (-); David Pozen (-)
Publicerad i:
Quarterly Journal of Economics, 124 ( 1 ) s. 105-147
ISSN:
0033-5533
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195939
Posten skapad:
2014-03-31 11:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007