transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Voting Behavior of Disenfranchised Criminals: Would They Vote if They Could?

Författare och institution:
Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mark Lopez (-)
Publicerad i:
American Law and Economics Review, 12 ( 2 ) s. 265-279
ISSN:
1465-7252
E-ISSN:
1465-7260
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195938
Posten skapad:
2014-03-31 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007