transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Short-term and Localized Effect of Gun Shows: Evidence from California and Texas

Författare och institution:
Randi Hjalmarsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik); Mark Duggan (-); Brian Jacob (-)
Publicerad i:
Review of Economics and Statistics, 93 ( 3 ) s. 786-799
ISSN:
0034-6535
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
195935
Posten skapad:
2014-03-31 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007