transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

日本における失われた10年と外国企業 ―その含意と結果 [The Lost Decade and Foreign Companies in Japan – Implications and Consequences]

Författare och institution:
Harald Dolles (Centre for International Business Studies & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
失われた10年 - バブル崩壊からの脱却と発展[The Lost Decade – Departure and development since the collapse of the Bubble Economy], s. 201-226
ISBN:
978-4-8057-6174-8
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Chuo University Press
Förlagsort:
Tokyo
Publiceringsår:
2010
Språk:
japanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Japan, foreign direct investment in Japan, FDI, Japanese Management, lost decade
Postens nummer:
195929
Posten skapad:
2014-03-30 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007