transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science education: based on evidence or on a commitment to ’bildung’?

Författare och institution:
Magnus Levinsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession); Henrik Hallström (-)
Publicerad i:
Paper presented at the IOSTE-coneference 2010 in Bled, Slovenia. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
195903
Posten skapad:
2014-03-28 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007