transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A phenomenological approach to the understanding of the link between conceptions and teaching practice.

Författare och institution:
Magnus Levinsson (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Paper presented at the ECER-conference 2008 in Gothenburg, Sweden. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
195901
Posten skapad:
2014-03-28 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007