transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phobic avoidance and regular dental care in fearful dental patients: a comparative study

Författare och institution:
Kajsa Henning Abrahamsson (-); Ulf Berggren (Odontologiska institutionen); Magnus Hakeberg (Odontologiska institutionen); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16 s. 188-196
ISSN:
0283-9318
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195878
Posten skapad:
2014-03-28 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007