transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidens och lärares existens

Författare och institution:
Magnus Levinsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Undervisning och Existens, s. 197-231
ISBN:
978-91-7173-333-7
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Postens nummer:
195871
Posten skapad:
2014-03-28 11:41
Posten ändrad:
2014-03-28 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007