transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Computerized testing in a hospital setting: Psychometric and psychological effects

Författare och institution:
Leif Peterson (-); Valur Johannsson (-); Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Computers in Human Behavior, 12 s. 339-350
ISSN:
0747-5632
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195869
Posten skapad:
2014-03-28 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007