transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vertex-based morphometry in euthymic bipolar disorder implicates striatal regions involved in psychomotor function

Författare och institution:
B. Liberg (-); C. J. Ekman (-); C. Sellgren (-); A. Johansson (-); Mikael Landén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi)
Publicerad i:
Psychiatry Research-Neuroimaging, 221 ( 3 ) s. 173-178
ISSN:
0925-4927
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We hypothesized that psychomotor disturbances in patients with bipolar disorder are associated with morphometric changes in functionally specific regions of the basal ganglia and thalamus. We used structural magnetic resonance imaging and vertex-based morphometry to investigate whether psychomotor performance is associated with changes in volume and shape in euthymic subjects with bipolar disorder (n=27) compared with matched healthy controls (n=27). We saw no significant differences between age- and sex-matched groups in motor performance. We found a statistically significant group difference in the shape of the right putamen in the absence of psychomotor disturbances. There was an association between shape and motor performance in controls that was lacking in patients. We conclude that euthymic subjects with bipolar disorder without psychomotor disturbances show shape changes in regions of the right putamen that contribute to executive functions and motor function. It may be that other brain regions sustain the psychomotor functions that produce nearly identical motor performance in both groups. (C) 2014 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Magnetic resonance imaging, Bipolar disorder, Basal ganglia, Shape analysis, Volumetry, Psychomotor, MAJOR DEPRESSIVE DISORDER, COGNITIVE IMPAIRMENT, MOTOR RETARDATION, BRAIN, METAANALYSIS, SCHIZOPHRENIA, DYSFUNCTION, VALIDITY, PUTAMEN, UPDATE
Postens nummer:
195866
Posten skapad:
2014-03-28 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007