transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykofysiologisk terapi

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Konarski,K & Theorell,T. (red.) Psykosomatisk läkekonst,
ISBN:
91-27-02267-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Natur och Kultur
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1991
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195859
Posten skapad:
2014-03-28 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007