transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Postischemic brain damage: the role of excitatory amino acids and calcium

Författare och institution:
Peter Andiné (Institutionen för anatomi och cellbiologi)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Datum för examination:
1992-04-16
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
195857
Posten skapad:
2014-03-28 10:35
Posten ändrad:
2014-03-28 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007