transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omställningskompetens i detaljhandeln - Företagens erfarenheter av uppsägningar

Författare och institution:
Rebecka Arman (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for Retailing); Ola Bergström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation & Centre for Retailing)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
FE-rapport (print), ISSN 0348-7547
Antal sidor:
39
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Denna studies övergripande syfte är att bidra med ökad kunskap om konsekvenserna av strukturomvandling inom detaljhandeln, när det gäller uppsägningar och omställningsar-bete. Rapporten återger resultaten av en första delstudie som beskriver och analyserar varför och hur företag i detaljhandeln genomför uppsägningar. För att undersöka omställningsarbetet har vi genomfört intervjuer i ett urval av 15 företag inom detaljhandeln som genomgått förändringar och sagt upp personal. Resultaten av analysen beskrivs i tre olika grupper beroende på företagens storlek. Studien visar att ju större företag och ju mer komplex organisation, desto mer utförlig och komplicerad motivering gavs till upp-sägningarna. Med ökad storlek kom ökad specialisering av omställningsarbetet inom företagen och även ökad distans till konsekvenserna för de enskilda anställda.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
detaljhandeln, förändringsledarskap, omställning, omställningsstöd, retail, re-structuring, uppsägningar
Postens nummer:
195842
Posten skapad:
2014-03-28 09:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007