transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of MK-801 on cortical spreading depression in the penumbral zone following focal ischaemia in the rat

Författare och institution:
R Gill (-); Peter Andiné (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Lars Hillered (-); Lennart Persson (-); Henrik Hagberg (-)
Publicerad i:
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 12 s. 371-379
ISSN:
0271-678X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
195823
Posten skapad:
2014-03-27 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007