transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Changes in extracellular amino acids and spontaneous neuronal activity during ischemia and extended reflow in the CA1 of the rat hippocampus

Författare och institution:
Peter Andiné (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Owe Orwar (-); Ingemar Jacobson (-); Mats Sandberg (-); Henrik Hagberg (-)
Publicerad i:
Journal of Neurochemistry, 57 s. 222-229
ISSN:
0022-3042
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
195818
Posten skapad:
2014-03-27 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007