transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On conformal variational problems and free boundary continua

Författare och institution:
Stephen Marsland (-); Robert I McLachlan (-); Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Matthew Perlmutter (-)
Publicerad i:
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 47 ( 14 ) s. Art. no. 145204
ISSN:
1751-8113
E-ISSN:
1751-8121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We develop a framework for deriving governing partial differential equations for variational problems on spaces of conformal mappings. The main motivation is to obtain differential equations for the conformal motion of free boundary continua, of interest in image and shape registration. A fundamental tool in the paper, the Hodge–Morrey–Friedrichs decompositions of differential forms on manifolds with boundaries, is used to identify the orthogonal complement of the subspace of conformal mappings. A detailed presentation of these decompositions is included in the paper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
Nyckelord:
calculus of variations; conformal embeddings; free boundary continua; Hodge decomposition of vector fields and differential forms
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
195786
Posten skapad:
2014-03-27 11:19
Posten ändrad:
2015-04-27 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007