transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lemon juice: Whose reinforcer is what?

Författare och institution:
Sven G. Carlsson (Psykologiska institutionen); Elliot N Gale (-)
Publicerad i:
Behavior Therapy, 2 s. 161-171
ISSN:
0005-7894
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1977
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
195771
Posten skapad:
2014-03-27 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007